NIEUWE ZENDING VAN SWAZI CANDLES IS BINNEN – OOK IN DE WEBSHOP!

VOEDSEL PAKKETTEN VOOR SWAZI CANDLES & COLLEGA’S

Dankzij een gulle gift van Wereldwinkel Brielle, waarvoor dank!, hebben we voedselpakketten kunnen verstrekken voor de werknemers en collega’s van Swazi Candles. Door het wegvallen van het toerisme is de verkoop van Swazi Candles en hun collega verkopers in Malkerns, volledig stilgevallen. We kregen het bericht van Tony Marshak dat hun collega verkopers er slecht aan toe waren. Mooi dat we op deze manier gezinnen kunnen steunen om de Corona crisis door te komen. De verwachting is dat het nog een tijd gaat duren voordat toeristen weer rondreizen.

Koop Swazi Candles door de Corona crisis: een groot succes!

In de Malkerns vallei, Swaziland, staat de fabriek van onze kaarsen producent, Swazi Candles. Tony Marshak heeft in 1982 het initiatief genomen om deze fabriek op te richten, en een uniek procedé ontwikkeld om deze karakteristieke kaarsen te maken. In de fabricage van de kaarsen werken 45 werknemers.

Recentelijk spraken we uitgebreid met Tony, de situatie voor Swazi Candles is zeer ernstig. Ongeveer 75% van hun verkoop was aan bezoekers en toeristen, 25% werd geëxporteerd. U heeft waarschijnlijk wel in de media gelezen dat het toerisme naar Zuidelijk Afrika van de één op de andere dag stil is komen te liggen. Dit heeft dramatische gevolgen. Momenteel gelden er quarantaine maatregelen voor bezoekers, maar ook als reizen weer mag, zal het toerisme nog jaren op een lager pitje draaien.

Er staat een grote reeds geproduceerde bestelling voor VS klaar voor verzending. Door COVID-19 is de order afgezegd en zal niet aangekocht worden. Dramatisch want er is ook geen aanbetaling gedaan.

Swazi Candles probeert het fabrieksterrein te verkopen om zo op kleinere schaal door te starten. Ze zullen van veel personeel met een lange staat van dienst, afscheid moeten nemen. Wij hebben een grote bestelling gedaan om in ieder geval een deel van de operaties draaiende te kunnen houden. Zo hopen we toch de mooie Swazi kaarsen te kunnen behouden, maar het is kantje boord.

Een selectie kaarsen is in de aanbieding, zowel in de webshop als in Culemborg! Zo hopen we extra omzet te creëren ten gunste van Swazi Candles.

CORONA updates van onze producenten

Onze producenten in het droge zuiden van Zimbabwe: de vrouwen van de Zienzele foundation

De vrouwengroepen die de prachtige Zienzele manden maken hebben vanwege de Corona maatregelen last van de omgekeerde realiteit van de ‘lock-down’ maatregelen: ze kunnen hun tomaten niet naar de markt vervoeren om ze te verkopen.

60 Kilometer ten zuiden van Masvingo, Zimbabwe, liggen 5 kleine dorpen in één van de droogste gebieden van Zimbabwe. De Zienzele Foundation is daar een ‘manden weef project’ gestart om inkomsten te genereren voor de vrouwen uit deze dorpen.  De agave/sisalplant is de grondstof voor de prachtige manden. Iedere mand heeft zijn eigen patroon en kleur. iedere mand is uniek! U kent ze vast uit onze collectie.

Vanwege de droogte en het tekort aan voedsel, is de Zienzele foundation, met behulp van donaties van Gone Arty en wereldwinkels, ook begonnen met de aanleg van ‘community gardens’. Vrouwen kunnen groenten en andere gewassen verbouwen voor de eigen consumptie van de familie. Het extra wordt verkocht op de markt of aan het plaatselijke ziekenhuis.

Recente berichten van de vrouwen laten horen dat het hen goed gaat. Op het platteland zijn daar nog geen Corona besmettingen bekend. De tuinen doen het ook goed, maar ze krijgen de tomaten dus niet vervoerd – zoals gezegd een omgekeerde werkelijkheid. Maar wel goed te horen dat ze meer dan voldoende voedsel hebben!

Bericht uit Tafara, Harare

We spraken met Luke Jimu, onze producent in Tafara, Harare, Zimbabwe. Ook dít land is afgelopen week in lock-down gegaan tot in ieder geval 20 april. Er zijn 8 besmettingen aangetoond, maar de vrees voor een snelle verspreiding van het virus is groot, en dat zal de gezondheidszorg in het vrijwel failliete land niet aankunnen. Luke vertelt dat in de township alleen de ‘OK bazars’ supermarkt open is van 10 uur tot 14 uur, met als gevolg lange rijen voor de winkel. In een land dat vrijwel geheel drijft op de informele economie betekent een lock-down geen inkomen en dus geen geld om eten te kopen. Luke zei dat men de schaarste aan voedsel nóg meer vreest dan het coronavirus zelf. Voor onze producenten betekent het concreet dat het laden van de container wordt uitgesteld. Orders zullen langer moeten wachten, inclusief de betalingen. José Verweij en Mariëlle Bous zouden 9 april naar Zimbabwe gaan om een nieuwe container te laden, maar dat gaat uiteraard niet door. Uitstel, en niemand weet voor hoelang. Zodra de grenzen weer open gaan en er weer gereisd mag worden, wordt Zimbabwe onze eerste bestemming.

Onze blog

April 2020:
Stichting Vhufuli Art Youth Skills Programme –

Perspective for the Next Generation

Inleiding

Stichting Vhufuli Art (Gone Arty) werkt al meer dan 20 jaar met producenten in Zimbabwe. De kerngroep bestaat uit kleine familiebedrijven in de townships rondom Harare. 20 jaar betekent bijna een generatie – en dat is ook zo want steeds meer gaan de kinderen van onze producenten meewerken in het bedrijf van hun ouders. De werkloosheid in Zimbabwe is enorm. Veel jongeren hebben een prima schoolopleiding gehad (soms met steun van Vhufuli Art) maar vinden vervolgens geen baan. Zelfs jongeren met een hogere opleiding komen moeilijk aan werk. Dit heeft te maken met de deplorabele economische situatie die nu al 25 jaar aanhoudt. De kinderen van onze producenten hadden dus gehoopt ander werk te vinden. Nu dit er niet is werken ze bij hun ouders. Ze leren lassen, sculpturen en meer ‘on the job’. Vhufuli Art wil voor deze jongeren gerichte workshops gaan organiseren om de grondbeginselen van hun vak beter te leren en te begrijpen. Dit betreft goed vakmanschap en veiligheid. Hun ouders ondersteunen dit zeer omdat jongeren die niets doen vaak op het verkeerde pad terechtkomen.

Workshop

Op 23 januari 2020 is in Tafara, Harare de eerste workshop gehouden met circa 40 personen betrokken bij het werk van 6 familiebedrijven, die al langere tijd samenwerken met Vhufuli Art. Het grootste deel van de groep waren jongeren tot 25 jaar. Na introductie en inleiding is de groep onderverdeeld in 5 subgroepen die gevraagd werden de volgende 3 vragen te bespreken:

-Is het organiseren van een Skills Programme een goed idee en waarom?

-Welke vakken zouden onderdeel moeten zijn van het curriculum?

-Hoe gaan we het organiseren?

Uitkomsten

Het antwoord op de eerste vraag was een overweldigend ‘YES’. Er werden verschillende redenen gegeven.

-Men wil niet alleen ‘on the job’ skills leren, maar ook ‘qualified skills’ verwerven, getraind door vakdocenten.

-De jongeren zien dit als een mogelijkheid om een inkomen te verwerven en zelfredzaam te worden.

-Het wordt belangrijk gevonden om zinvol werk te hebben, ook om te voorkomen dat verveling leidt tot drugsgebruik (komt veel voor).

-Goede training motiveert en inspireert.

-Jongeren kunnen zo op den duur het bedrijf van hun ouders overnemen, hetgeen stabiliteit en duurzaamheid creëert.

De tweede vraag ging over het curriculum: welke vakken zijn belangrijk?

-Kennis van de machines die gebruikt worden, en vaardigheden om daar goed mee om te gaan. Dit betreft lasmachines, slijptollen, gereedschap voor beeldhouwen, generators en nog meer. Vereist is kennis over veiligheid omdat het gevaarlijke arbo omstandigheden kunnen zijn. Ook veilig omgaan met elektriciteit is van belang. Men vroeg om basale kennis van EHBO in geval van ongelukken.

-Uiteraard ook kennis en het verkrijgen van vaardigheden om het vak professioneel uit te voeren, zoals de lastechniek en beeldhouwen. Dit vraagt overigens ook om beschikbaarheid van goed gereedschap, wat er vaak niet is.

-Verder was er veel vraag naar onderwijs gericht op creativiteit en het ontwerpen van producten: hoe kom je van een idee tot het maken van een product? De meeste van de betrokken familiebedrijven maken voorwerpen van ‘scrapmetal’ of van metaal en steen (sculpturen) tezamen in een product. Heel concreet: hoe maak je een levensechte vogel van scapmetal, vanaf een plaatje in een tijdschrift of vanuit je verbeelding of herinnering?

-Ook werd eenvoudig boekhouden belangrijk gevonden, evenals het kunnen berekenen van de kostprijs van producten.

-De doelstelling is dat met het volgen van het curriculum de jongeren straks in staat zullen zijn om een eigen MKB bedrijfje te kunnen beginnen, al dan niet binnen het bestaande familiebedrijf. Dit vraagt ook leiderschapskwaliteiten en ‘life skills’.

De derde vraag ging over: hoe gaan we het organiseren?

-Delen van het curriculum kunnen klassikaal worden gegeven, bijvoorbeeld in het community centre waar ook deze workshop is gehouden.

-Het onderwijzen van technische vaardigheden kan beter ‘on the job’ bij de bedrijven zelf.

-Een goed tijdstip om deze workshops te houden is kort na het pakken van een container (voor Vhufuli Art), op dit moment vier keer per jaar. Dan interfereert het nauwelijks met het doorgaande productieproces.

-Verschillende keren is het belang van goed mentorschap genoemd.

En toen was er lunch….

 Volgende stappen

Het plan is om gedurende een periode van 2 jaar 6-8 modules van enkele dagen te houden waarin de bovenstaande vakken worden onderwezen en geoefend.

Dit vraagt allereerst om het vinden van goede gekwalificeerde docenten. Wij denken dat deze in Zimbabwe te vinden zijn.

Ook moet het programma serieus worden opgezet en gevolgd. De jongeren schrijven zich in en moeten met succes alle modules doorlopen. We vragen van hen ‘commitment’. Daarna geven we hen een certificaat. Tevens zullen we nauwkeurig monitoren wat de uitkomsten en effecten zijn van deze trainingen op de kwaliteit van hun producten en op de familiebedrijven zelf.

Wordt vervolgd…..

                                              

September 2019: Eerlijk & Bijzonder is geopend!

Het initiatief om te komen tot een dynamisch en vernieuwend verkoopcentrum onder de vlag van ‘Eerlijk & Bijzonder’ is gelukt! Op 1 september 2019 openen we de deuren aan de Plantijnweg 12, 4104 BB te Culemborg.

Het nieuwe verkoopcentrum huisvest de ondernemingen Sjaal met Verhaal, Twinning Company en Gone Arty onder één dak. Begin 2020 voegen we daar het nieuwe label ‘Something Good’ aan toe dat een eigen productlijn uit India gaat voeren en LAB eco paint.

De naam zegt het al: ‘Eerlijk & Bijzonder’ biedt haar klanten innovatieve producten die gekenmerkt worden door een eerlijke prijs voor de producent volgens de principes van fair trade, maar tegelijkertijd bijzonder van karakter zijn. Bijzonder vanwege een moderne, trendy productlijn die goed aansluit bij de marktvraag in Europa. Wij zijn ervan overtuigd dat de consument op zoek is naar een mooi aanbod van ‘gifts and living’ producten die een verhaal hebben, duurzaam zijn geproduceerd en de maker voorzien van bestaanszekerheid.

De initiatiefnemers hebben in een eerder stadium geprobeerd ‘Eerlijk & Bijzonder’ van start te laten gaan in het huidige pand van FairPlaza aan de Beesdseweg. Dit nadat FairPlaza had aangegeven na november 2019 niet voor een nieuw huurcontract te kunnen gaan. Dat initiatief is helaas niet gelukt. Vanwege het bieden van continuïteit aan onze producenten en onze overtuiging dat het concept aansluit bij de vraag van de markt, hebben we besloten dit door te zetten en starten we aan de Plantijnweg.

We heten u van harte welkom van maandag tot en met donderdag van 09:00 – 16:30 uur. Verder zijn we elke eerste zondag van de maand open van 10:00 – 16:00 uur. We zijn bezig een interessant programma van workshops voor te bereiden. Meer nieuws hierover in de nieuwsbrieven die volgen. Kom snel langs, de koffie staat vanaf 1 september voor u klaar!

Instagram has returned invalid data.